Naamgeving ‘HAL12’ in overweging

Na bekendmaking van de keuze voor de naam ‘HAL12’, heeft de gemeenteraad een motie ingediend met de strekking dat het college van burgemeester en wethouders in dit naamgevingsproces de raad tijdig en vooraf had moeten consulteren. De motie is ingetrokken nadat de wethouder heeft toegezegd dat zij het proces opnieuw gaat bezien en de raad hierbij betrekt. In de tussentijd blijft de werktitel HAL12 gehandhaafd.

Van 15 februari tot en met 3 maart kon u stemmen voor de naamgeving van de sociaal, culturele hal naast het gemeentehuis. Via deze website en het stemformulier in de Zevenaar Post werden 2.328 stemmen ontvangen, waarvan 1.370 voor HAL12 en 958 voor Turmac.?