HAL12 ‘op slot’

Op zondagmiddag 21 januari vond de ?slotceremonie? van HAL12 plaats tijdens SevenArt Festival 2018. De oude productiehal van Turmac/BAT wordt vanaf nu verbouwd tot het cultureel en maatschappelijk?epicentrum van de Liemers. Tijdens een feestelijke afsluiting gaf Het Liemers Jeugdorkest onder leiding van?Robert Hootsen een minconcert in de hal. De kersverse wethouder mevrouw Anita van Loon nam daarna het woord en riep de bezoekers op om mee naar buiten te gaan om de hal ?op slot? te doen. Het slot was eerder gemaakt door een aantal Liemerse kinderen, tijdens de SevenArt Familiewinterpicknick, onder aanvoering van kunstenaar Fred Knippen.???

?