Gemeente Zevenaar: Denk mee over participatie

8 juli 2021 | Nieuws van gemeente Zevenaar

Denk mee over participatie | Gemeente Zevenaar

Naar hoofdinhoud springen

Het invullen van de vragenlijst kan via https://nl.surveymonkey.com/r/8GLSSWC. Dit duurt ongeveer 5-10 minuten. Misschien bent u al eens betrokken geweest bij een project in uw wijk. Hoe heeft u dat toen ervaren? We willen ook graag weten waarover en op welke manier u wilt meedenken en meedoen. Vindt u het prettig om online (via bijvoorbeeld een platform) uw mening te geven? Of bent u liever aanwezig bij een fysieke bijeenkomst? En heeft u zelf misschien nog ideeën of tips? Wij zijn heel benieuwd naar alle reacties. 

Tot 30 juli is het mogelijk om de vragenlijst in te vullen. Alle reacties worden meegenomen in de ‘Participatieleidraad’. Deze leidraad  is de basis waarmee de gemeente Zevenaar de komende periode participatie gaat vormgeven. Het biedt duidelijkheid in de wijze waarop een participatieproces doorlopen moet worden en geeft o.a. invulling aan de ‘hoe vraag’. Hoe willen wij dat er geparticipeerd wordt? Welke stappen moeten worden doorlopen om te komen tot een goed participatieproces? De Participatieleidraad wordt medio september 2021 besproken in de gemeenteraad.

Read More
Opgehaald van: Gemeente Zevenaar

Meer lezen over de Turmac Cultuurfabriek

Caleidoz: Serious game voor mantelzorgers dementie

Serious game voor mantelzorgers dementie Onder auspiciën van Vilans is de informatieve game DemiZorg gelanceerd. Daarmee kunnen mantelzorgers van mensen met dementie veelvoorkomende zorgsituaties virtueel oefenen. In de serious game staan vier verschillende...

X
X