Gedragscode

Gedragscode van de Turmac Cultuurfabriek

De partners gevestigd in de Turmac Cultuurfabriek vinden het belangrijk dat u en andere bezoekers gastvrij, veilig en respectvol worden ontvangen.
Onze medewerkers behandelen u met respect.
Wij verwachten ook dat u de medewerkers van de verschillende partners met respect behandelt.

De huisregels gelden voor iedereen!
Alleen met schriftelijke toestemming van Ataro kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De brief waarin de toestemming is uitgelegd, moet u aan de beveiliger of beheerder van het gebouw laten zien.
Ataro kan de huisregels, indien nodig, aanpassen.

Publieke ruimtes

U kunt de publieke ruimtes tijdens de openingstijden bezoeken. Wilt u een ruimte bezoeken die niet openbaar toegankelijk is, dan heeft u daarvoor toestemming van Ataro nodig. Alleen in geval van nood of in bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt.

Publieke ruimtes

U kunt gebruik maken van het openbare toilet.
Wij vragen u het toilet, na gebruik, schoon achter te laten.
Dit houdt in dat het toilet is doorgetrokken, schoon geborsteld, het papier in de WC-pot en er omheen is opgeruimd en overige afval in de afvalemmer is gegooid.

Bijzondere ruimte

Voor bijzondere ruimte(s) zoals de Patio, Raadszaal, het Streekarchief of het Liemers Museum kunnen er andere huisregels gelden dan de hieronder beschreven regels

Gedragsregels

In de Turmac Cultuurfabriek gaan wij respectvol met elkaar om en staat veiligheid voorop. Ataro vraagt u daarom, namens alle partners en andere bezoekers, om:

 • Niet luid te telefoneren in de ontvangstruimte van de openbare ruimte en bij het telefoneren anderen niet te hinderen;
 • niet mobiel te telefoneren aan de balies;
 • Niet te skaten, rolschaatsen, skeeleren of steppen in het geboud. Dit geldt ook voor (uw) kinderen;
 • Vuilnis, papier, etensresten en andere afvalstoffen in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien;
 • (Plastic)tassen, koffers en pakketten niet onbeheerd achter te laten;
 • Toegangsdeuren en doorgangen vrij te houden zodat u andere mensen niet hindert en men in geval van nood kan vluchten zonder obstakels op hun vluchtweg;
 • Geen honden mee naar binnen te nemen, tenzij dit een officiële hulphond is (zoals een blindengeleidehond). Ook andere (huis)dieren mogen niet mee naar binnen;
 • Niet te roken of gebruik te maken van een ander soortgelijk product als een e-sigaret, pijp etc.;
 • Geen drugs te gebruiken;
 • In dit gebouw niet onder invloed te zijn van overmatig alcoholgebruik of drugs;
 • In dit gebouw geen drugs te verhandelen;
 • Niet te schelden, met stemverheffing te spreken of te schreeuwen;
 • Geen grove of discriminerende taal te gebruiken;
 • Geen andere mensen te bedreigen, te intimideren of fysiek geweld te gebruiken
  Fysiek geweld kan zijn: 

  • Schoppen
  • Slaan
  • Spugen
  • Vastpakken
  • Knijpen
  • Haren trekken
  • Gooien met voorwerpen e.d.
 • Geen vernielingen in dit gebouw aan te richten en/of met voorwerpen binnen dit gebouw te gooien;
 • Geen vuurwerk mee naar binnen te nemen en/of af te steken;
 • Dit gebouw niet te gebruiken als slaap- of rustruimte;
 • Geen andere mensen lastig te vallen;
 • Geen stekkers van eigen apparaten (uitgezonderd een laptop- of telefoonlader)in een stopcontact binnen de Turmac Cultuurfabriek te steken;
 • Niet zelf eten en drinken te bereiden binnen de Turmac Cultuurfabriek (met eigen apparatuur);

Niet naleven van de huisregels

Samen met medewerkers van de partners let Ataro erop dat bezoekers zich aan de huisregels houden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van camera’s. Dit gebeurt volgens de regelgeving in de Wet bescherming persoonsgegevens. In de gehele Turmac Cultuurfabriek wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht en dit is aangegeven met stickers op de beide voordeuren.

 • Als u de huisregels overtreedt kan een medewerker van een partner of bijvoorbeeld een beveiligingsmedewerker u daarop aanspreken. Wanneer u de aanwijzingen van de medewerker niet opvolgt en/of bij agressief/ongewenst gedrag, kan de medewerker u verzoeken het gebouw te verlaten en eventueel de politie inschakelen.
 • Als u een verboden voorwerp bij u draagt mag u niet naar binnen en wordt de politie ingeschakeld. Wanneer beveiligers of andere personen vermoeden dat u verboden voorwerpen bij zich heeft, kunnen zij u vragen om te tonen wat u bij zich heeft. Als u dat niet doet, kunnen beveiligers of andere personen u de toegang tot het gebouw weigeren, of van u eisen het gebouw te verlaten.
 • Als er sprake is van ongewenst gedrag kan Ataro bezoekers schriftelijk de toegang tot het gebouw weigeren
Versie: April 2024